VINNOVA

Congratulations Jenny Elfsberg, Doctor of Philosophy!

Jenny Elfsberg successfully defended her PhD thesis “Innovation Engineering in Practice: Bridging Exploration and Exploitation in Large Manufacturing Incumbents” in front of some 60 people in the room and online and after thorough questioning by the opponent Professor Martin Steinert (Norwegian University of Science and Technology, Norway) and the grading committee consisting of Professor Mario Štorga (University of Zagreb, Croatia),...

Ökad säkerhet och minskade utsläpp i gruvindustrin

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Volvo Construction Equipment ska tillsammans arbeta för att minska utsläppen och för att minska antalet olycksfall i gruvindustrin. Det ska ske genom användandet av autonoma system och helt elektriska maskiner. Till sin hjälp används digitala tvillingar för att simulera olika effekter – en modell som forskarna vid BTH tagit fram.

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram). Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul- och komponentgränser utmanas...

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik. Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av det gemensamma teknikområdet. I 2013 års...

Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles – SåNätt | 2011-2013

Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles – SåNätt VINNOVA FFI programme 2011-2013 (completed) PROJECT SUMMARY Increase supply chain collaboration to create new products and services that increase competitiveness. Enable organisations to efficiently integrate research in innovation, technology (with focus on light structures) into development of new solutions within automotive supply chain. PROJECT INFORMATION Role: Applicant, project worker Keywords: Product-service systems,...

SåNätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles | 2011-2013

Objectives: SÅNÄTT is a collaborative project driven by the common goal of strengthening the competitiveness of the Swedish automotive industry through lightweight innovation. Academics, automotive suppliers and one vehicle manufacturer collaborated in the research and development of design concepts aimed to cost effectively reduce the weight of a classic family saloon by 20-40%. Increase supply chain collaboration to create new products...

Holographic Product Verification – HOLOPRO

2010-01: The divisions of Functional Product Development, Experimental Mechanics, and Mathemathics have gotten hypothesis testing from VINNOVA. SUMMARY The hypothesis in this project is that it is possible to perform a quantitative evaluation of predefined attributes for a physical product in a manufacturing process in less than one second. Today essentially all product attributes are controlled off-line which limits the...

Fuel Efficient Transmission Technology Concepts: Design Methodology | 2009-2013

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – FFI Energy and environment PROJECT SUMMARY The need to reduce our consumption of fossil fuels is a major factor influencing governments and industry and decisions being made for future investments. In this vein, Volvo Construction Equipment AB has identified a new transmission technology which has been shown to offer a substantial saving in fuel consumption....