VINNOVA

Congratulations Jenny Elfsberg, Doctor of Philosophy!

Jenny Elfsberg successfully defended her PhD thesis “Innovation Engineering in Practice: Bridging Exploration and Exploitation in Large Manufacturing Incumbents” in front of some 60 people in the room and online and after thorough questioning by the opponent Professor Martin Steinert (Norwegian University of Science and Technology, Norway) and the grading...

Ökad säkerhet och minskade utsläpp i gruvindustrin

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Volvo Construction Equipment ska tillsammans arbeta för att minska utsläppen och för att minska antalet olycksfall i gruvindustrin. Det ska ske genom användandet av autonoma system och helt elektriska maskiner. Till sin hjälp används digitala tvillingar för att simulera olika effekter – en modell som...

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram). Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde Detta projekt syftar till att demonstrera hur...

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik. Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn...

Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles – SåNätt | 2011-2013

Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles – SåNätt VINNOVA FFI programme 2011-2013 (completed) PROJECT SUMMARY Increase supply chain collaboration to create new products and services that increase competitiveness. Enable organisations to efficiently integrate research in innovation, technology (with focus on light structures) into development of new solutions within automotive...

Holographic Product Verification – HOLOPRO

2010-01: The divisions of Functional Product Development, Experimental Mechanics, and Mathemathics have gotten hypothesis testing from VINNOVA. SUMMARY The hypothesis in this project is that it is possible to perform a quantitative evaluation of predefined attributes for a physical product in a manufacturing process in less than one second. Today...