Blekinge Institute of Technology

Studentidé blev rullande handskfabrik

Att vara självförsörjande på sjukvårdsartiklar, till exempel engångshandskar, skulle underlätta inom vården. Nu har BTH:s studenter tagit fram en rullande handskfabrik som kan förflyttas mellan olika platser där handskar behövs.

Digital produktutveckling för en hållbar framtid!

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling vid BTH.

BTH-forskare leder global intressegrupp

Docent Marco Bertoni och professor Tobias Larsson leder en ny intressegrupp med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS). Gruppen är en del av ”Design Society”, en tvärvetenskaplig community av akademiker och branschutövare som alla har målet att utveckla och främja ett robust, användbart och skalbart sätt att utforma komplexa lösningar för framtida hållbara och globaliserade samhällen

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och två företag. ExDIN III is the...

Tony Thompson, PhD

Tony Thompson defends his PhD thesis

Tony Thompson (PhD candidate with Tobias Larsson) presented and defended his PhD thesis in Mechanical Engineering. The title is: “Integrating a Strategic Sustainable Development Perspective in Product-Service System Innovation“. Prof. Tim McAloone of DTU in Denmark was faculty opponent, and the grading committee was composed of Prof. Bo Helgeson, BTH, Prof. Annika Olsson, Lund University, and Prof. Tomohiko Sakao of Linköping University....

ExDIN – More effective analysis within medical imaging using collaboration based on networking structure | 2012-2014

More effective analysis within medical imaging using collaboration based on networking structure (2012-2014) VINNOVA Challenge Driven Innovation Programme 2012-2014 (ongoing) PROJECT SUMMARY Medical imaging is facing major challenges. The demographic and geographic structure needs to be addressed with new approaches and services. Digitalisation has been ongoing for over 10 years, but there is still great potential to be exploited in...