Future Fossil Free Rock Loading Solution | 2022-2025

The rock material industry is one of the 21 industries that participate and together these 21 cover more than 70 percent of the emissions in Sweden. Achieving the high environmental goals in rock material production requires not only a transition to fossil- and emission-free operations, but also new thinking in...

Wrapping up the Elektrifierad Infrastrukturbyggnation project

The “Elektrifierad Infrastrukturbyggnation” was a feasibility study conducted in close collaboration between Volvo Construction Equipment, Lund University and Blekinge University of Technology, funded by the Swedish Transport Administration. It aimed at investigating the conditions for carrying out major infrastructure projects emission- and fossil-free. The E20-Vårgårda-Bälinge road section was chosen as...

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer.

TRUST-SOS – TRUSTed – Site Optimisation Solutions | 2021-

In the project we are developing digitalized services to increase the level of trusted decision making to optimise overall site systems in off-road transport applications. By developing data-driven models for real-time simulation and optimisation of customer site operations, combined with advanced data analytics, we move from the current experience-based process...

I-Stamp – Intelligent and sustainable stamping processes using hybrid control strategies together with process monitoring | 2021-

The machine tool investment for stamping (presses and tools) is cost intensive in the automotive industry. The machine tool investment for stamping (presses and tools) is cost intensive in the automotive sector. Maximizing return on investment (ROI) against these assets is crucial for maintaining a healthy bottom line. Additionally, minimizing...

Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi | 2021-

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser. Produktionen idag och i framtiden kommer att...