Innovation

Studenter prisade av Sparbanksstiftelsen Kronan

På den årliga stipendieutdelningen från Sparbanksstiftelsen Kronan (i år online pga pandemin) fick fyra examensarbeten från BTH Maskinteknik priser. Vi gratulerar pristagarna! Mer information For more information: Product Development Research Lab Director, Professor Tobias C. Larsson, tobias.larsson@bth.se, +46(0)455-385525

Research based startup: GreenCharge

GreenCharge Infra (http://www.greencharge-infra.se/index.html) och Greencharge (https://greencharge.io/) har sina rötter i projektet GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektet var en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågick till och med 2018-12-31. Projektets medlemmar – kommuner, landsting, regioner och företag...

Blekinge Teknikaccelerator

Samverkansparterna vill med projektet göra en kraftsamling i Blekinge för att bidra till att näringslivets förmåga till ekonomisk förnyelse ökar.  Projektet bygger på att utveckla och etablera en teknikaccelerator som ska underlätta för studenter, forskare, entreprenörer, intraprenörer, idéägare och företag med idéer till teknikbaserade innovationer att i en accelererad process...

10X Labs

10x Labs is a research based accelerator environment. It exists to do two things. It explores how to build a drastically improved world upon exponential technologies. It also facilitates these insights, and the belief that springs from them, to others. The initiative was prototyped in late 2014 and launched at...

QHelf – Life by design

Preventative wellness will be tomorrow’s answer to the reactive healthcare of today. Through intrepid prototyping we’re designing how to best match different types of people with the best human feedback and computer analysis. Read more at qhelf.com

Value Innovation R&D

Value Innovation R&D has been an outlet for activities based on my professional skills but where academia is not the proper host environment. Web: http://www.valueinnovation.se/  

Tobias makes the final four

Professor Tobias Larsson is one of four finalists in the national competition “Technology Star 2008”, arranged by Dagens Teknik magazine. In “Dagens Teknik” (w.16, April 16, 2008), Professor Tobias Larsson is presented as one of four finalists in the magazine’s national competition “Teknikstjärnan” (Technology Star), which is a search for...