martin frank

Studenter prisade av Sparbanksstiftelsen Kronan

På den årliga stipendieutdelningen från Sparbanksstiftelsen Kronan (i år online pga pandemin) fick fyra examensarbeten från BTH Maskinteknik priser. Vi gratulerar pristagarna! Mer information For more information: Product Development Research Lab Director, Professor Tobias C. Larsson, tobias.larsson@bth.se, +46(0)455-385525

Studentidé blev rullande handskfabrik

Att vara självförsörjande på sjukvårdsartiklar, till exempel engångshandskar, skulle underlätta inom vården. Nu har BTH:s studenter tagit fram en rullande handskfabrik som kan förflyttas mellan olika platser där handskar behövs.

Welcome as industrial PhD candidate Martin Frank!

Martin Frank is an industrial PhD candidate at BTH. Working as Research Engineer within Emerging Technologies at Volvo Construction Equipment he’ll now “double” by doing his PhD with a focus on data-driven design for autonomous systems. Martin is contributing to, and doing research in, the KKS research profile “Model Driven...

Data Mining through Early Experience Prototyping: A step towards Data Driven Product Service System Design

ABSTRACT The construction industry is ripe for disruption through innovative solutions that provide added productivity. Equipment manufacturers are attempting to disrupt their industry with investments in autonomy, electrification and product-service system business models. Designing solutions that will operate in completely new systems or modify an existing complex system require new...