Research

Congratulations Omsri Aeddula, Doctor of Philosophy!

Omsri Aeddula successfully defended his PhD thesis “Navigating Data Challenges: AI-Driven Decision Support for Product-Service System Development” in front of a full house of 50 people in the room and online. Omsri made a popular presentation of his research and took the audience through his findings and application cases within mechanical engineering and applied health technology, and then landed in a...

BTH ska stödja industrin i att utveckla hållbara lösningar

Extended Reality (XR), kommer att förändra våra industrier och påverka framtidens ingenjörer, operatörer och kunders arbete. Nu får BTH medel av Vinnova för att under tre år arbeta med hur XR ska kunna användas för att stödja industrin i att utveckla, testa, installera och underhålla system med denna teknik.

BTH ska göra elektriska färjor till verklighet – kan testas i Karlskronas skärgård: ”Jättekul”

BTH ingår i ett nytt forskningsprojekt som ska ta fram moderna, miljövänliga passagerarfärjor på el. Målet är att skapa ett komplement till dagens kollektivtrafik till havs – som kan vara oberoende av upphämtningsplatser och köra av sig självt. – Det är alltid roligt att nyttja de kompetenser vi har här, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik på BTH.

Congratulations Yan Zhang, Licentiate in Mechanical Engineering!

Yan Zhang presented his licentiate thesis entitled “Value co-creation for sustainable product service system design” in front of a crowd of local audience and online listeners. Yan made a popular presentation of the background of his research and the findings up until this point, where the servitization of industry is a driving force for digitalisation and value creation for the manufacturing...

Congratulations Ryan Ruvald, Doctor of Philosophy!

Ryan Ruvald successfully defended his PhD thesis “Innovation in a Changing World: Exploring PSS Design through Prototyping” in front of some 50 people in the room and online. Ryan made a popular presentation of his research and took the audience through his findings and experiments and then landed in a summary of his findings. Ryan has been working within several applied...

Congratulations Carl Toller Melén, Licentiate in Mechanical Engineering!

Carl Toller Melén presented his licentiate thesis entitled “Exploring non-functional requirements in digital Product-Service System design” in front of an +50 people hybrid audience of physically present people and online listeners. Carl made a popular presentation of the background of his research and the findings up until this point, where the servitization of indystry is a driving force for the manufacturing...

BTH PDRL at the 24th International Conference on Engineering Design 2023

The 24th International Conference on Engineering Design (ICED23) was held in Bordeaux, France, from July 24-28, 2023. The conference theme was “Design in a Complex World,” and it explored the challenges and opportunities of designing for a world that is increasingly complex, interconnected, and uncertain. The conference featured a variety of sessions, including plenary talks, podium presentations, discussion panels, and...