March 2021

Ökad säkerhet och minskade utsläpp i gruvindustrin

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Volvo Construction Equipment ska tillsammans arbeta för att minska utsläppen och för att minska antalet olycksfall i gruvindustrin. Det ska ske genom användandet av autonoma system och helt elektriska maskiner. Till sin hjälp används digitala tvillingar för att simulera olika effekter – en modell som...

Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Volvo Construction Equipment har tillsammans fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Lösningen kommer sannolikt att...

eTWIN – Digital-Twin enabled Transition into Electromobility and Autonomy in Construction Equipment | 2021

This project has demonstrated the capabilities of creating a digital twin of typical mining operations by combining the simulation of the energy consumption and performances of single electrical vehicles with specific productivity requirements and topographic configuration of the overall mining site. This allows the evaluation of the economic and environmental...

Tech Concept Lab is launched!

Tech proof your idea! Do you have a technology-based idea that could go big?  Tech Concept Lab is your one-stop-shop for accelerating your technical idea. Through a unique tech exploration process with coaching from experts in the field, you’ll be able to verify your idea from a technical perspective. When you...