September 2020

Tillämpad simulering och internet of things för minskat svinn vid plåtpressning

Tillsammans med Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion och Blue Science Part som koordinator har ett forsknings- och tillämpningsprojekt utförts inom “Test-arena Blekinge” med syfte att omvandla teori till praktisk tillämpbar kunskap inom Industri 4.0. Den industriella digitaliseringen har pågått sedan 90-talet och med senaste decenniets utveckling av “sakernas Internet” eller Internet of Things så öppnar sig fler möjligheter till att...

Research based startup: GreenCharge

GreenCharge Infra (http://www.greencharge-infra.se/index.html) och Greencharge (https://greencharge.io/) har sina rötter i projektet GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektet var en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågick till och med 2018-12-31. Projektets medlemmar – kommuner, landsting, regioner och företag – visar vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast...

Sustainable shared mobility

On 17 September, Karlskrona Municipality organized the digital conference “Sustainable shared mobility” where the question of how sustainable transport solutions can be a good deal even for smaller cities. Read more about the conference (and see it in its entirety) at https://www.karlskrona.se/mobilitet . Professor Tobias Larsson participated with a lecture; “From fossil to electric; Transformation of infrastructure and vehicles”. Below...