September 2020

Tillämpad simulering och internet of things för minskat svinn vid plåtpressning

Tillsammans med Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion och Blue Science Part som koordinator har ett forsknings- och tillämpningsprojekt utförts inom “Test-arena Blekinge” med syfte att omvandla teori till praktisk tillämpbar kunskap inom Industri 4.0. Den industriella digitaliseringen har pågått sedan 90-talet och med senaste decenniets utveckling av “sakernas Internet” eller...

Research based startup: GreenCharge

GreenCharge Infra (http://www.greencharge-infra.se/index.html) och Greencharge (https://greencharge.io/) har sina rötter i projektet GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektet var en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågick till och med 2018-12-31. Projektets medlemmar – kommuner, landsting, regioner och företag...

Sustainable shared mobility

On 17 September, Karlskrona Municipality organized the digital conference “Sustainable shared mobility” where the question of how sustainable transport solutions can be a good deal even for smaller cities. Read more about the conference (and see it in its entirety) at https://www.karlskrona.se/mobilitet . Professor Tobias Larsson participated with a lecture;...