May 2020

Vi måste våga utmana

En feature-artikel på 10X Labs arbete med Affärsverken. Läs mer på https://issuu.com/affarsverken/docs/_hi_1_2020_issuu/32

Digital produktutveckling för en hållbar framtid!

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och...