February 2020

Blivande uppfinnare på sportlovsbesök!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på ett problem och sedan uppfinna sig en lösning till problemet.

Orbit One startar unikt projekt inom innovation

Orbit Ones företagskultur präglas av att ständigt utmana och ifrågasätta invanda mönster och sanningar för att därigenom utvecklas och skapa mervärde. I jakten på värdeskapande tar vi nu ett helt nytt steg när vi startar upp Orbit X, ett unikt utvecklingsprojekt inom innovation https://static1.squarespace.com/static/58119fe2e6f2e1092a45cda4/t/5e380e5c999500620929e3f7/1580732008719/Inside+Orbit+One+FEB-2020_SWE.pdf

3D print med skolungdomar

Karlskrona Montessori-skola besökte Product Development Research Lab och Karlskrona Makerspace för en förmiddag kring digital produktutveckling med hjälp av 3D-print.