June 2019

V-Com presented at Stanford University

V-Com, a precautionary system that communicates safety-critical information between truck drivers and vulnerable road users was presented by six final year MSc students from Blekinge Institute of Technology and Stanford University at this year’s Stanford EXPE – design experience. In their capstone project, ME310, which runs from October to June, they move in a Design Thinking process through phases of...

Blekinge Teknikaccelerator

Samverkansparterna vill med projektet göra en kraftsamling i Blekinge för att bidra till att näringslivets förmåga till ekonomisk förnyelse ökar.  Projektet bygger på att utveckla och etablera en teknikaccelerator som ska underlätta för studenter, forskare, entreprenörer, intraprenörer, idéägare och företag med idéer till teknikbaserade innovationer att i en accelererad process utveckla och verifiera tekniska så kallade proof-of-concept eller minimum viable...