April 2019

Makerdag för 8’e-klassare

Rödebyskolans 8’e-klassare (ett 50-tal) spenderade dagen i Karlskrona Makerspace under ledning av PDRL’s Tobias Larsson i syfte att bekanta sig mer med teknikutveckling samt att själva få jobba sig igenom en produktutvecklingsuppgift. Efter en introduktion till BTH och våra utbildningar, forskargruppens fokus på digital modelldriven produktutveckling, samt fått grunderna i vad ett makerspace är...

Newsletter: Ramping up research profile+

We did get the approval for the Profile+ extension (3 year / 55 MSEK) from the Knowledge Foundation, excellent!This means that we will further deepen the research in digital product development in order to support the transition to a sustainable society, and we will support our partners development of sustainable product-service systems suitable for...