December 2018

KK-stiftelsen satsar vidare på forskning!

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem satsade BTH år 2013 på en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Satsningen kunde göras tack vare medel från KK-stiftelsen och ett antal samarbetsföretag. Nu har KK-stiftelsen beviljat en 3-årig fortsättning på profilen “model driven development and decision support”...

Beslutsstödsmiljö för produktutveckling

En liten glimt in i den beslutsstödsmiljö för produktutvecklande företag som utvecklas inom forskningsprojektet “model driven development and decision support” tillsammans med våra forskningspartners. Förmåga att redan i konceptfasen, innan man bygger produkterna, kunna förstå kostnad, värde samt miljöpotential mm över hela livscykeln skapar enorma möjligheter att prova olika scenarios...

Most Influential Qualities in Creating Satisfaction Among the Users of Health Information Systems: Study in Seven European Union Countries

ABSTRACT Background: Several models suggest how the qualities of a product or service influence user satisfaction. Models such as the Customer Satisfaction Index (CSI), Technology Acceptance Model (TAM), and Delone and McLean Information Systems Success demonstrate those relations and have been used in the context of health information systems. Objective: This study...