October 2016

Radical Innovation Workshop; Applied healthcare and wearables

Globally, healthcare is under great pressure as the population increases; we live longer. In 2020 there will be more than 7.6 billion people. If the trend continues, a large percentage have problems with health. More than 30 percent of the world population are exercising too little, 20 percent are overweight...

Future Exploration Design-Build-Test

During a rainy saturday, some 20 BTH students joined for the research labs event “Future Exploration Design-Build-Test challenge” in collaboration with Volvo Construction Equipment.

Product Development Academy formed

October 17, 2016, was a historical day as the Product Development Academy (PDA) in Sweden was officially established. During the meeting at Linköping university the founding team are: professors Fredrik Elgh (JU), Johan Ölvander (LiU), Ola Isaksson (Chalmers), Anna Öhrwall Rönnbäck (LTU), Tobias Larsson (BTH), Sofia Ritzén (KTH), Glenn Johansson...

Näringslivsdagen 2016

I BTH:s monter under näringslivsmässan visade forskare upp några delar av BTH:s verksamhet. Bland annat visades 3D-spelproduktion (Stefan Petersson), 3D-printing och ”augmented reality” via Microsoft Hololens upp (Johan Wall, Christian Johansson, Ryan Ruwald, Tobias Larsson) och besökarna fick även testa den nya tekniken.

Synen på öppen publicering delar forskarna

En artikel i DN där jag deltog med åsikter om öppen publicering, 8/10 2016. “Fusk med bilder i artiklar av kirurgen Paolo Macchiarini avslöjades på sajten PubPeer, där forskare kan diskutera och granska forskning anonymt. Sajten är en del av rörelsen för open science, som arbetar för att göra forskningen...