March 2016

BTH vill säkra produktutveckling i Sverige

En miljon människor är idag anställda inom industrin i Sverige. För att de personerna ska behålla sina jobb samt att Sverige som industrination ska vara stark även i framtiden, vill BTH, tillsammans med sex andra lärosäten, säkra att industriföretag väljer Sverige när de vill utveckla nya produkter.