April 2014

VINNEX seminar “Product-Service Innovation” with Tobias Larsson

VINNEX seminar “Product-Service Innovation” with Tobias Larsson

WINGQUIST LABORATORY VINN EXCELLENCE CENTRE VINNEX seminar Product-Service Innovation with Tobias Larsson, Blekinge Institute of Technology (invited speaker) The seminar with Professor Tobias Larsson from Blekinge Tekniska Högskola at April 25:th will be an extended seminar scheduled 13-15. Abstract The presentation will focus the challenge of developing solutions when you do...

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram). Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde Detta projekt syftar till att demonstrera hur...