December 2013

Hög innovationsgrad i projekt om produktionsprocesser

ProViking är en av SSF:s satsningar på forskning inom produktionsprocesser och produktframtagning. Programmet innehåller en mängd olika forskningsprojekt med nära anknytning till industrin. De första projekten startade 2002 och nyligen hölls den avslutande Resultatdagen där många av projekten redovisades.