June 2013

Vårdcentralerna ska erbjuda specialistvård

Vårdcentralerna ska erbjuda specialistvård

Artikel om “Vårdcentralerna ska erbjuda specialistvård”, Blekinge Läns Tidning 20130611, från PrimCareIT’s seminarie om tele-medicin. Mer läsning: Telekonsultation – en möjlighet: http://www.bth.se/web/pressmeddelande.nsf/sidor/458195f5de7c0c30c1257b8100480fc6?OpenDocument

“Vi kan fiska energi och jobb ur havet”

DEBATT. De länder som vågar satsa på framtidens havsbaserade energi kan skörda de kvalificerade arbetstillfällena och lägga grunden till en grön exportindustri. Vi har listan på vad som krävs, skriver företrädare för branschen.