October 2010

Flygteknik 2010

Ola Isaksson, Tobias Larsson, Marcus Sandberg and Johanna Wallin contributed to the national aero space congress Flygteknik 2010 that was held Oct 18-19, in Stockholm. Carl Cederström. Aviation celebrates 100 years in Sweden 100 years have now passed since Baron Carl Cederström flue an airplane in Sweden. To acknowledge this...

Mätinspiration i innovativa team

Mätinspiration i innovativa team

Research brief published in Management of Technology. Abstract De flesta människor skriver nog under på att devisen ”man får vad man mäter” är sann. Mätning är konkret och genom mätetal sätts mål som sedan följs upp. Mätning skapar handling. Lika sant för företag är att innovation i betydelsen att utveckla...