November 2007

Chaired professor at Luleå University of Technology

Chaired professor at Luleå University of Technology

Professors installation During the 2007 academic celebration at Luleå University of Technology, Tobias Larsson was installed as chaired professor in Functional Product Development. Ola Isaksson, PhD, Volvo Aero, received his adjunct professor diploma at the same event.

Fukt i luften blir dricksvatten

Fukt i luften blir dricksvatten

Under läsåret 2007-2008 arbetar Luleå tekniska universitet med ett globalt projekt som ska utveckla en produkt för framställning av dricksvatten ur luftfuktighet. Projektet genomförs i samarbete med Stanford University i USA samt med Kungliga tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. Fyra av LTU:s studenter från utbildningarna i teknisk design samt...