October 2006

New research project within the MERA programme

New research project within the MERA programme

LTU fick ett nytt forskningsprojekt beviljat inom MERA-programmet (kallades innan Trollhätte-paketet) som syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Projektet heter “Digitalt Länkad Processtyrning – Erfarenhetsåterkoppling DLP-E” och har Volvo Aero Corporation som huvudsökande. Partners är LTU, Volvo Aero, KTH, Högskolan Väst, Volvo Powertrain, Innovatum AB, UGS, Hexagon Metrology, Zooma by Semcon AB, Erixon och Bonthron, Celero. Projektets totala budget...