October 2006

New research project within the MERA programme

New research project within the MERA programme

LTU fick ett nytt forskningsprojekt beviljat inom MERA-programmet (kallades innan Trollhätte-paketet) som syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Projektet heter “Digitalt Länkad Processtyrning – Erfarenhetsåterkoppling DLP-E” och har Volvo Aero Corporation som huvudsökande. Partners är LTU, Volvo Aero, KTH, Högskolan Väst, Volvo Powertrain, Innovatum AB, UGS, Hexagon Metrology, Zooma...