0

Unikt fokus på idrott och hälsa

Artikel från presskonferensen kring projektet “Health & Sports Technology Initiative”. BLT 20200625