0

Orbit One startar unikt projekt inom innovation

Orbit Ones företagskultur präglas av att ständigt utmana och ifrågasätta invanda mönster och sanningar för att därigenom utvecklas och skapa mervärde. I jakten på värdeskapande tar vi nu ett helt nytt steg när vi startar upp Orbit X, ett unikt utvecklingsprojekt inom innovation

https://static1.squarespace.com/static/58119fe2e6f2e1092a45cda4/t/5e380e5c999500620929e3f7/1580732008719/Inside+Orbit+One+FEB-2020_SWE.pdf