0

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram).

vitum

Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde

Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul- och komponentgränser utmanas samt förbereda en hårdvarudemonstrator på modulnivå. Projektet avser utveckla och demonstrera teknologier och förmågor som möjliggörs då designutrymmet ökas till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. Ett exempel på en modulintegrerad turbinstrukturdesign (”integrerad plug”) används som konkret fall för att driva arbetet.

Leverabler från projektet är att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka kan användas och anpassas till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etableras ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som kan arbeta tillsammans i hårdvarudemonstratorer på ett effektivt sätt, som möjliggör tät samverkan med leverantörer på en svensk arena – Produktionstekniskt Centrum. Projektet är den del av Värdedriven utvecklingsklustret, i tät samverkan med klustren för Varma strukturer och Produktionssystem.

Projektet bygger vidare på forskningsresultat som utvecklas i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser förväntas utgöra basen i arbetet. Vidare är utnyttjandet av företagets personal som gränsgångare avgörande för att ytterligare effektivisera samverkan med nämnda partners.

Partners:

  • GKN Aerospace Engine Systems
  • BTH
  • Chalmers
  • Swerea IVF

Budget och projekttid:

  • 10.470.000 SEK
  • 2015-01-01 – 2017-06-30

Mer information via BTH: