0

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik.

nra 2103

Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av det gemensamma teknikområdet.

I 2013 års dokument, NRIA Flyg 2013, studerar vi vilka åtgärder som ger bäst utväxling för svensk innovation inom flygteknik – och närliggande teknikområden – för tiden fram till 2050. Vi framför fyra rekommendationer som tillsammans ger en heltäckande åtgärdspalett för de företeelser inom svensk flygforskning och -innovation som vi upplever som flaskhalsar.

Mer information: