0

Mätinspiration i innovativa team

Research brief published in Management of Technology.

Abstract

De flesta människor skriver nog under på att devisen ”man får vad man mäter” är sann. Mätning är konkret och genom mätetal sätts mål som sedan följs upp. Mätning skapar handling. Lika sant för företag är att innovation i betydelsen att utveckla och lansera produkter och tjänster som når framgång på marknaden är viktigt för att skapa konkurrenskraft. Därför blir det naturligt att mäta innovation, vilket dock ofta är eftersatt och många företag använder endast ett fåtal parametrar som framförallt mäter resultat.

Keywords

  • Innovation, measuring innovation, teams

Reference

Download

Tag cloud of paper