0

LTU bidrar till effektivisering av europeisk flygindustri

Den europeiska flygindustrin står inför sin största utmaning någonsin, då nya och hittills oprövade teknologier för ett miljövänligare flyg ska tas fram på ett avsevärt tids- och kostnadseffektivare sätt trots att flygplanens komplexitet ökar radikalt år från år. För att möta denna utmaning deltar Avdelningen för Funktionella produkter vid Luleå tekniska universitet i ett europeiskt forskningsprojekt med totalt 59 partners från 13 länder och en total budget på 55 miljoner Euro över tre år.

Mer information:

CRESCENDO project site:

PDF: