Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram).

vitum

Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde

Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul- och komponentgränser utmanas samt förbereda en hårdvarudemonstrator på modulnivå. Projektet avser utveckla och demonstrera teknologier och förmågor som möjliggörs då designutrymmet ökas till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. Ett exempel på en modulintegrerad turbinstrukturdesign (”integrerad plug”) används som konkret fall för att driva arbetet.

Leverabler från projektet är att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka kan användas och anpassas till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etableras ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som kan arbeta tillsammans i hårdvarudemonstratorer på ett effektivt sätt, som möjliggör tät samverkan med leverantörer på en svensk arena – Produktionstekniskt Centrum. Projektet är den del av Värdedriven utvecklingsklustret, i tät samverkan med klustren för Varma strukturer och Produktionssystem.

Projektet bygger vidare på forskningsresultat som utvecklas i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser förväntas utgöra basen i arbetet. Vidare är utnyttjandet av företagets personal som gränsgångare avgörande för att ytterligare effektivisera samverkan med nämnda partners.

Partners:

  • GKN Aerospace Engine Systems
  • BTH
  • Chalmers
  • Swerea IVF

Budget och projekttid:

  • 10.470.000 SEK
  • 2015-01-01 – 2017-06-30

Mer information via BTH: 

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik.

nra 2103

Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av det gemensamma teknikområdet.

I 2013 års dokument, NRIA Flyg 2013, studerar vi vilka åtgärder som ger bäst utväxling för svensk innovation inom flygteknik – och närliggande teknikområden – för tiden fram till 2050. Vi framför fyra rekommendationer som tillsammans ger en heltäckande åtgärdspalett för de företeelser inom svensk flygforskning och -innovation som vi upplever som flaskhalsar.

Mer information:

Enhancing supply chain collaboration in automotive industry by value driven simulation

Research paper published in 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), 19-22 August, 2013, Seoul, Korea.

Abstract


This paper presents a computer-based approach for conceptual design that aims to enhance collaborative supply chain development in the automotive sector when dealing with product-service development or radical innovations. The focus of the research has been to design a simulation approach that will enable designers and managers to simulate and evaluate the value of different design options for the different stakeholders involved in the development process and to have insights about the implications between business model innovation and the engineered aspects of the solutions early in the conceptual phase.The approach is presented using a case study within the current project, after following a team responsible for the car cockpit. Four possible scenario have been simulated and evaluated using a commercial simulation software.

The main advantage of the proposed approach is to enhance the awareness among designers and managers of the value of different design options, and allow them to explore further how business and design aspects profoundly affect each other, in order to support early decision-making in the design process.

Also this paper received the “reviewers favourite” award for being top 10% of all the reviews.

Keywords

  • Value engineering, simulation driven design, product-service systems

Reference

  • Panarotto, M., T. Larsson, A. Larsson. (2013). Enhancing supply chain collaboration in automotive industry by value driven simulation. 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), 19-22 August, 2013, Seoul, Korea
  • Web page: http://www.iced13.org

Download paper

Tag cloud of paper

Vårdcentralerna ska erbjuda specialistvård

Artikel om “Vårdcentralerna ska erbjuda specialistvård”, Blekinge Läns Tidning 20130611, från PrimCareIT’s seminarie om tele-medicin.
BLT 20130611

Mer läsning: