Needfinding workbook release

Needfinding workbook release

During the 2014 Volvo CE iCoach Days in Eskilstuna the Needfinding Workbook was released. It is based on site studies and needfinding research in order to act as a guide for collecting and sharing insights to support the development of

Flygforskningsprojektet VITUM beviljat av VINNOVA!

Projektet “VITUM – VIrtuell TUrbinModuldemonstrator” med en budget om 10.470.000 SEK blev idag beviljat inom VINNOVA’s forskningsprogram NFFP (Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram). Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad